lanyicka.sk
true
O nás
Sme tím nadšencov a špičkových odborníkov v oblasti dermatológie. 
Poďme si prestaviť srdce a hlavu našej klininky :)
 
MUDr. Mária Boleková Lányiová
 
Abslovovala  všeobecné lekártvo Jesseniovej fakulty v Martine.
Záujmy, vášeň a láska ku kráse ju ihneď po štúdiu nasmerovali k odboru dermatológia a estetická medicína.
Má bohaté skúsenosti, odbornú prax zo súkromnej dermatologickej
Kliniky Zdravia v Žiline a momentálne pracuje aj na kožnom oddelení
Univerzitnej Nemocnice v Martine. Medzi najlepšími špecialistami
na dermatológiu na Slovensku.
Aktívne sleduje nové trendy a možnosti, ktoré posúvajú kliniku vpred.
Je pravidelnou účastníčkou najprestížnejších svetových kongresov.
Napríklad Miami, Monaco, Dubaj, Londýn...
Týmto sa klinika zaradzuje medzi najmodernejšie a najkvalitnejšie v Slovenskej republike.
 
Citujeme pani doktorku: "Profesionalita, vedomosti, skúsenosti 
a ľudský prístup sú pre mňa najpodstatnejšie." 
 
O čom svedčia aj naše spokojné klientky. 
Formulár

Napíšte nám

Objednanie na ošetrenie je možné iba prostredníctvom kontaktného formulára